VERIFICARI / REVIZII

INSTALATII GAZE NATURALE SI CENTRALE TERMICE

Verificarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

 periodic, la maximum 2 ani;
 la cererea clientului final.

Revizia tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

 periodic, la maximum 10 ani;
 după intreruperea utilizarii instalației de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni și este obligatorie; aceasta reprezinta intreruperea vehicularii gazelor naturale prin instalatia de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de masurare;
 după orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare si este obligatorie;
 la cererea clientului final.

Verificarea tehnica a centralei termice se realizeaza:

 periodic, la maximum 2 ani de catre societeti autorizate I.S.C.I.R. conform prescriptiei tehnice PT A1-2010.

1.

Documente necesare:

- Contractul de prestari servicii (il aducem noi)

- Proiectul tehnic care a stat la executiei instalatiei de utilizare gaze naturale

Nota: Pentru cazul in care nu exista documentatia tehnica (proiectul tehnic), aceasta se va reface contra cost.

2.

Conditii obligatorii pentru efectuarea verificarii si reviziei tehnice periodice:

- volumul interior minim al incaperilor:
i) 18,0 m3 pentru orice tip de incapere, cu exceptia bucatariilor si bailor;
ii) 7,5 m3 pentru bai şi bucatarii.

- asigurarea aerului necesar arderii;
- ventilare naturala sau mecanica;
- evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera;
- suprafete vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geamuri sau goluri, sau suprafete asimilate acestora: panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori cedeaza la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar).”

Nota: Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4 ) in aer, care actionează asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

3.

Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) verificarea arzatoarelor si a starii imbinărilor şi garniturilor de etansare aferente;
b) verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etanseitatii imbinării conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii;
d) verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
e) demontarea / debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;
g) verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
h) verificarea documentelor, prezentate de consumator, din care sa reiasa ca a fost efectuata curatirea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse, de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii periodice a instalaţiei de utilizare;
i) verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare–masurare.
j) verificarea documentelor, prezentate de consumator, care sa ateste efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, de catre operatori economici autorizaţi, conform reglementăarilor în vigoare.

Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare consta in:

a) efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea tehnica periodica, revizia din anul
respectiv inlocuind verificarea;
b) efectuarea probei de rezistenta la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de
instalaţie la care s-au facut inlocuiri si / sau modificari;
c) efectuarea probei de etanseitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaţii.

4.