top of page

VERIFICARI / REVIZII

INSTALATII GAZE NATURALE SI CENTRALE TERMICE

Insatalator autorizat

Verificarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

 periodic, la maximum 2 ani;
 la cererea clientului final.

Revizia tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

 periodic, la maximum 10 ani;
 după intreruperea utilizarii instalației de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni și este obligatorie; aceasta reprezinta intreruperea vehicularii gazelor naturale prin instalatia de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de masurare;
 după orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare si este obligatorie;
 la cererea clientului final.

Verificarea tehnica a centralei termice se realizeaza:

 periodic, la maximum 2 ani de catre societeti autorizate I.S.C.I.R. conform prescriptiei tehnice PT A1-2010.

1.

Documente necesare:

- Contractul de prestari servicii (il aducem noi)

- Proiectul tehnic care a stat la executiei instalatiei de utilizare gaze naturale

Nota: Pentru cazul in care nu exista documentatia tehnica (proiectul tehnic), aceasta se va reface contra cost.

2.

Conditii obligatorii pentru efectuarea verificarii si reviziei tehnice periodice:

- volumul interior minim al incaperilor:
i) 18,0 m3 pentru orice tip de incapere, cu exceptia bucatariilor si bailor;
ii) 7,5 m3 pentru bai şi bucatarii.

- asigurarea aerului necesar arderii;
- ventilare naturala sau mecanica;
- evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera;
- suprafete vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geamuri sau goluri, sau suprafete asimilate acestora: panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori cedeaza la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar).”

Nota: Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4 ) in aer, care actionează asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

3.

Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) verificarea arzatoarelor si a starii imbinărilor şi garniturilor de etansare aferente;
b) verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etanseitatii imbinării conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii;
d) verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
e) demontarea / debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;
g) verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
h) verificarea documentelor, prezentate de consumator, din care sa reiasa ca a fost efectuata curatirea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse, de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii periodice a instalaţiei de utilizare;
i) verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare–masurare.
j) verificarea documentelor, prezentate de consumator, care sa ateste efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, de catre operatori economici autorizaţi, conform reglementăarilor în vigoare.

Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare consta in:

a) efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea tehnica periodica, revizia din anul
respectiv inlocuind verificarea;
b) efectuarea probei de rezistenta la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de
instalaţie la care s-au facut inlocuiri si / sau modificari;
c) efectuarea probei de etanseitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaţii.

4.

Verificarea tehnica periodica obligatorie a instalatiei de gaze la intervale de maxim 2 ani.

Revizia tehnica periodica obligatorie a instalatiei de gaze la intervale de maxim 10 ani, dupa orice intrerupere a utilizarii instalatiei pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia.

Pentru o buna functionare a instalatiei de gaze naturale, intretinerea ei (verificarea si revizia instalatiei de gaze) este primordiala si este responsabilitatea fiecarui utilizator:

 • montarea sistemelor de preventie (detector de gaze) - sisteme alcatuit dintr-un senzor si o electrovana

 • controlul eventualelor scapari de gaze;

 • supravegherea, intretinerea curenta, vopsirea partilor supraterane;

 • verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare la maximum 2 ani;

 • revizia tehnica a instalatiilor de utilizare la maximum 10 ani.

 • alegerea unei firme de gaze autorizate ANRE

Documente necesare:

 • Notificarea privind serviciul necesar care include tipul si debitul aparatelor de consum aflate in evidenta operatorului de sistem. Daca aceasta nu exista, se va prezenta factura de gaz.

 • Proiectul tehnic al instalatiei de gaze. Daca acesta nu exista, se poate solicita o copie de la Distrigaz Sud Retele. In cazul in care la operatorul de sistem nu exista documentatia tehnica, va fi necesar sa se intocmeasca un nou proiect care va duce la costuri suplimentare care se stabilesc in functie de marimea si complexitatea instalatiei.

 • Verificarea ISCIR a centralei termice care sa fie in termen (aceasta este valabila 2 ani) – daca este cazul.

 • Adeverinta cu privire la verificarea si curatarea cosurilor de fum si a canalelor de ventilare cu cel mult 6 luni inainte – daca este cazul.

 • Certificatul de garantie sau procesul verbal de montare a racordului flexibil din care sa reiasa data montajului.

Conditii necesare:

 • Sa nu existe modificari ale instalatiei de gaze fata de proiectul initial.

 • Sa existe detector de gaze in incaperile cu risc de intoxicari, incendii sau explozii cauzate de scaparile accidentale de gaze (incaperi unde nu exista geamuri sau grile de ventilare, incaperi unde exista aparat de functionare cu flacara deschisa – centrala/aragaz etc -) racordat la o electrovalva care se monteaza in punctul cel mai indepartat al instalatiei de gaze.

 • In cazul blocurilor cu instalatia de gaze la comun, in apartamentele care au contor separat de gaze iar coloana comuna traverseaza incinta, este necesara existenta acestui detector.

 • Racordul flexibil de la legatura de la aragaz si/sau centrala termica trebuie sa fie in termen de valabilitate (de regula valabilitatea este de 2 ani de la data montarii). In cazul in care termenul este depasit sau nu se poate face dovada valabilitatii termenului, racordul flexibil va trebui inlocuit pe loc.

 • Robinetii de inchidere de la centrala/aragaz/soba/cazan etc trebuie sa fie functionali. In conditiile in care acestia nu indeplinesc conditiile de functionare in siguranta este obligatorie inlocuirea acestora.

 • Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze naturale care se pot acumula in casa scarilor cladirilor etajate, cu sau fara suprafete vitrate, se prevede la partea superioara a acestora, un orificiu cu diametrul de 150-200 mm.

bottom of page