top of page

Contact

Calea Mosilor nr. 158, et. 5, camera 4, Sector 2,

Bucuresti

T: 0767 01 04 02

office@adsol.ro

Mesaj transmis.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A  S.C. ADSOL TECHNICAL & SUPPORT OFFICE S.R.L. PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

SC ADSOL TECHNICAL & SUPPORT OFFICE SRL, colecteaza si proceseaza datele cu caracter personal ale potențialilor clienți, clienți și parteneri, în scopul de a încheia, executa sau rezilia un contract, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia datelor la nivel european. Rolul prezentei Politici de Confidentialitate este de a descrie categoriile de date pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.


CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa de domiciliu, profesională sau cea poștală, numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail;

 • Informații comerciale prelucrate în scopul de a încheia, executa și rezilia un contract, sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte;

 • Informații colectate din surse publice, baze de date de integritate și birouri de credit;

 • Alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră dacă se dovedesc relevante în cadrul raporturilor juridice contractuale;

 •  Detalii ale vizitelor dumneavoastră la sediul si punctele noastre de lucru;

 •  În situații limitate, în care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), data nasterii, date privind calitatea dumneavoastră de membru al unei asociații profesionale sau comerciale sau al unui sindicat, date de sănătate cu caracter personal, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice și date privind cazierul judiciar. Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar:

i. pe baza consimțimântului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră furnizate de o terță persoană  care ne comunică aceste date;

ii. în cazurile în care există orice obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

iii. prelucrarea este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instanțele de judecată; 

 

BAZA LEGALA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;

 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;

 •  Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale subscrisei sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 1. SC ADSOL TECHNICAL & SUPPORT OFFICE SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”): 

 1. în scopul de a încheia, executa sau rezilia un contract cu dumneavoastră;

 2. in scopul desfăşurării activităţilor ;

 3. in scopul respectarii obligatiilor noastre legale;

 4. in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru analizarea și îmbunătățirea permanenta a serviciilor și produselor noastre către dumneavoastră

 5. protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;

 6. in scopuri de asigurare;

 7. in scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;

 8. in scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale;

 9. in orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.  

PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite , pe plan intern sau internațional, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în Scopurile Permise, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Subscrisa va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizica (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariații dumneavoastră, sau o persoană cu care aveți relații profesionale), trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal. Astfel,  trebuie să vă asigurați că persoana în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Politica de Confidentialitate, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea subscrisei, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

 

  

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și subscrisa nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;

 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.

bottom of page